Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00024-001/2019 Dodávka hlbokomrazených potravín 7 000.00 bez DPH márec 2019 21.02.2019 1.03.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 01/2019 Dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 14 000.00 bez DPH február 2019 25.01.2019 1.02.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2018-1 Dodávka mäsa, hydiny a rýb 40 000,00 bez DPH február 2019 31.12.2018 1.02.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00043-002/2019 Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia 15 000.00 bez DPH apríl 2019 18.03.2019 1.04.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
Zmluva i.č. ZŠ 36/2019 Dodatok č. 1 k Kolektívnej zmluve na roky 2019-2020 s DPH 16.09.2019 ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ , ZO OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ZŠ Mgr. Anna Serečunová predsedníčka ZO OZ
Zmluva ZŠ 35/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 35/2019, vyučovanie bedmintonu 12.90/hod s DPH 16.09.2019 MC Drobec - materské centrum MC Drobec - materské centrum Mgr. Adriana Jacečková nájomca, štatutárka
Zmluva i.č. ZŠ 33/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 33/2019, hranie futbalu 20.-/hod s DPH 16.09.2019 Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko Ing. Adrián Jacečko nájomca
Zmluva i.č. ZŠ 37/2019 Kúpna zmluva č.Z201927433_Z, EKS, učebnice anglického jazyka pre 3-5 roč. ZŠ 1 757,00 s DPH 13.09.2019 UniKnihy.sk,s.r.o Základná škola, Krymská 5, Michalovce UniKnihy.sk,s.r.o konajúci prostr. osoby pover. zast. dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
Zmluva i.č. ZŠ 34/2019 Nájomná zmluva č. ZŠ 34/2019, výcvik šermu 14.74/hod s DPH 11.09.2019 Michalovský spolok šermiarsky Michalovský spolok šermiarsky Patrik Cimprich nájomca, predseda spolku
Zmluva i.č. ŠJ 04/2019 Dodatok č.1 k RD VO/01/2019-nákup mäsa, hydiny a mäs. výrobkov bez DPH 10.09.2019 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 DMJ MARKET Základná škola Krymská 5 - ŠJ Dušan Jančík oprávnená osoba
Zmluva i.č. ZŠ 32/2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZŠ 32/2019, právne služby v právnej veci pod.spis.zn. 24C/49/2017 200.-/úkon s DPH 04.09.2019 JUDr.Simona Marcinová, advokátka Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce JUDr.Simona Marcinová advokátka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/8/2019 az 30/8/2019 s DPH 30.08.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 31/2019 Rámcová dohoda č.ZŠ 31/2019, školské a kancelárske potreby 8 316.39 s DPH 30.08.2019 KRIDLA, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5 František Krídla štatutárny org.
Faktúra FA/8/2019 Zoznam faktúr uhradených za 8/2019 s DPH 30.08.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 1/8/2019 az 15/8/2019 s DPH 15.08.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/7/2019 Zoznam faktúr uhradených za 7/2019 s DPH 31.07.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2019 az 15/7/2019 s DPH 15.07.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2019 az 28/6/2019 s DPH 28.06.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/6/2019 Zoznam faktúr uhradených za 6/2019 s DPH 28.06.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ZŠ 30/2019, č.d. ZO/2018A10638-2 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2018A10638-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, i.č. ZŠ 30/2019 pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 48/mesiac s DPH 18.06.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola, Krymská č. 5, 07101 MIchalovce Mgr. Tatiana Dopiráková konateľ spoločnosti
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212