Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Zmluva ZŠ 02/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov ZS02/2014 136,00 s DPH 19.03.2014 MVDr. Andrea Országhová MVDr. Andrea Országhová
Objednávka Zoznam objednávok za 1/3/2014 az 15/3/2014 s DPH 15.03.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/2/2014 az 28/2/2014 s DPH 28.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/2/2014 az 15/2/2014 s DPH 15.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 18/1/2014 az 31/1/2014 s DPH 31.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/1/2014 az 17/1/2014 s DPH 17.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Zmluva 2011_PKR_GR_BZ_252 Zmluva o uzavretí bud. Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku č.2011_PKR_GR_BZ_252 s DPH 29.11.2011 Metodicko-pedagogické centrum Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 61/014/5028 Zmluva o finančnom a organizačnom zabezpečení súťaží 170,00 s DPH 26.03.2014 MV SR, Obvodný úrad Košice, odbor školstva MV SR, Obvodný úrad Košice, odbor školstva
Faktúra FA/01/2014 Zoznam faktúr uhradených za 01/2014 s DPH 31.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva ZŠ 01/2014 Nájomná zmluva č. ZS 01/2014 20/hod s DPH 18.02.2014 SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s. SYRÁREŇ BEL SLOVENSKO a.s.
Zmluva Dod1_2012_PKR_PO_KE_048 Dodatok č.1 k zmluve č.2012_PKR_PO_KE_048 o nájme nebytových priestorov 12.90/hod. s DPH 06.02.2014 Metodicko-pedagogické centrum Metodicko-pedagogické centrum
Zmluva 14105 Licenčná zmluva s DPH 23.01.2014 Vema, s.r.o. Základná škola Krymská 5 Michalovce
Zmluva 100/2014 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 100/2014 7 695,60 s DPH 08.01.2014 NUCEM Základná škola Krymská 5 Michalovce
Zmluva 1/2004 Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2004 165/stvrtrok s DPH 06.12.2013 Eva Lipecká Eva Lipecká
Faktúra FA/12/2013 Zoznam faktúr uhradených za 12/2013 s DPH 31.12.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/3/2014 az 31/3/2014 s DPH 31.03.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/02/2014 Zoznam faktúr uhradených za 02/2014 s DPH 28.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/12/2013 az 15/12/2013 s DPH 15.12.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/5/2014 az 15/5/2014 s DPH 15.05.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212