Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Zmluva ŠJ 02/2014 Kúpna zmluva ŠJ č. 02/2014 s DPH 02.09.2014 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 3/2012 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar č. 3/2012 s DPH 23.12.2012 ŠEVT, a.s. Základná škola, Krymská 5, Michalovce
Zmluva VO/04/2014-7 Rámcová kúpna zmluva č. VO/04/2014-7 bez DPH 28.08.2014 31.01.2014 02/2014-01/2015 01.02.2014 PICADO s.r.o Základná škola Krymská 5 - ŠJ
Objednávka Zoznam objednávok za 1/7/2014 az 15/7/2014 s DPH 15.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/07/2014 Zoznam faktúr uhradených za 07/2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/7/2014 az 31/7/2014 s DPH 31.07.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/8/2014 az 15/8/2014 s DPH 15.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/8/2014 az 31/8/2014 s DPH 31.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/08/2014 Zoznam faktúr uhradených za 08/2014 s DPH 31.08.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Zmluva 907224 Dodatok k zmluve č. 907224 s DPH 19.09.2014 Slovakia energy s.r.o. Základná škola, Krymská 5, Michalovca
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2014 az 30/6/2014 s DPH 30.06.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/9/2014 az 15/9/2014 s DPH 15.09.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/9/2014 az 30/9/2014 s DPH 30.09.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/09/2014 Zoznam faktúr uhradených za 09/2014 s DPH 30.09.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/10/2014 az 15/10/2014 s DPH 15.10.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2014 az 31/10/2014 s DPH 31.10.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/10/2014 Zoznam faktúr uhradených za 10/2014 s DPH 31.10.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/11/2014 Zoznam faktúr uhradených za 11/2014 s DPH 30.11.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/12/2014 Zoznam faktúr uhradených za 12/2014 s DPH 31.12.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212