Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O-3-2011 s DPH 01.02.2011
Objednávka Zoznam objednávok za 18/1/2014 az 31/1/2014 s DPH 31.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/11/2013 az 30/11/2013 s DPH 30.11.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/11/2013 Zoznam faktúr uhradených za 11/2013 s DPH 30.11.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/12/2013 az 15/12/2013 s DPH 15.12.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/12/2013 az 31/12/2013 s DPH 31.12.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/12/2013 Zoznam faktúr uhradených za 12/2013 s DPH 31.12.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/1/2014 az 17/1/2014 s DPH 17.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/2/2014 az 15/2/2014 s DPH 15.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/10/2013 Zoznam faktúr uhradených za 10/2013 s DPH 31.10.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 16/2/2014 az 28/2/2014 s DPH 28.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/3/2014 az 15/3/2014 s DPH 15.03.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/3/2014 az 31/3/2014 s DPH 31.03.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Faktúra FA/01/2014 Zoznam faktúr uhradených za 01/2014 s DPH 31.01.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/02/2014 Zoznam faktúr uhradených za 02/2014 s DPH 28.02.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Faktúra FA/03/2014 Zoznam faktúr uhradených za 03/2014 s DPH 31.03.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5
Objednávka Zoznam objednávok za 1/4/2014 az 15/4/2014 s DPH 15.04.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/11/2013 az 15/11/2013 s DPH 15.11.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 16/10/2013 az 31/10/2013 s DPH 31.10.2013 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/5/2014 az 15/5/2014 s DPH 15.05.2014 Základná škola Michalovce Krymská 5 Mgr. Jozef Porvaz Riaditeľ školy
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1212