Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00024-001/2019 Dodávka hlbokomrazených potravín 7 000.00 bez DPH márec 2019 21.02.2019 1.03.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 02/2018-1 Dodávka mäsa, hydiny a rýb 40 000,00 bez DPH február 2019 31.12.2018 1.02.2019-31.12.2021 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO 01/2019 Dodávka mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 14 000.00 bez DPH február 2019 25.01.2019 1.02.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 ZSKRYM-MI-00043-002/2019 Dodávka zemiakov, zeleniny a ovocia 15 000.00 bez DPH apríl 2019 18.03.2019 1.04.2019-31.12.2019 Základná škola Krymská 5 - ŠJ
Objednávka Zoznam objednávok za 16/6/2019 az 28/6/2019 s DPH 28.06.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Faktúra FA/6/2019 Zoznam faktúr uhradených za 6/2019 s DPH 28.06.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka
Zmluva i.č. ZŠ 30/2019, č.d. ZO/2018A10638-2 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZO/2018A10638-2 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby, i.č. ZŠ 30/2019 pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa 48/mesiac s DPH 18.06.2019 osobnyudaj.sk,s.r.o. Základná škola, Krymská č. 5, 07101 MIchalovce Mgr. Tatiana Dopiráková konateľ spoločnosti
Objednávka Zoznam objednávok za 1/6/2019 az 15/6/2019 s DPH 15.06.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Katarína Novotná riaditeľka školy
Zmluva i.č. ZŠ 29/2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZŠ 29/2019 300.-/úkon s DPH 11.06.2019 JUDr.Simona Marcinová, advokátka Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce JUDr.Simona Marcinová advokátka
Zmluva i.č. ZŠ 28/2019, č.d. 2802900811 Skupinové poistenie č. ZŠ 28/2019 35,43 s DPH 07.06.2019 Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group Základná škola,Krymská č. 5, 071 01 Michalovce Romančáková finančný agent poisťovne
Zmluva i.č. ZŠ 27/2019 Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti č. ZŠ 27/2019 s DPH 06.06.2019 Katarína Lenartová Základná škola, Krymská 5, MIchalovce Katarína Lenartová dobrovoľník
Faktúra FA/5/2019 Zoznam faktúr uhradených za 5/2019 s DPH 31.05.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/5/2019 az 30/5/2019 s DPH 30.05.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová pover. riaditeľ školy
Objednávka Zoznam objednávok za 1/5/2019 az 15/5/2019 s DPH 15.05.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová pover. riaditeľ školy
Zmluva i.č. ZŠ 26/2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb č. ZŠ 26/2019 200.-/úkon s DPH 15.05.2019 JUDr.Simona Marcinová, advokátka Základná škola, Krymská 5, 071 01 Michalovce JUDr.Simona Marcinová advokátka
Faktúra FA/4/2019 Zoznam faktúr uhradených za 4/2019 s DPH 30.04.2019 Základná škola, Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová riaditeľka
Objednávka Zoznam objednávok za 16/4/2019 az 30/4/2019 s DPH 30.04.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová pover. riaditeľ školy
Zmluva i.č. ZŠ 25/2019, č.d.2028908308 Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb -balík služieb 19.99/mesiac s DPH 24.04.2019 Slovak Telekom, a.s. Základná škola,Krymská 5, 071 01 Michalovce Silvia Haburaj zastúp. Slovak Telekom a.s.
Objednávka Zoznam objednávok za 1/4/2019 az 15/4/2019 s DPH 15.04.2019 Základná škola,Krymská 5, Michalovce Mgr. Emília Gregová pover. riaditeľ školy
Zmluva i.č. ZŠ 24/2019, č.d. RA-SNCA/20180974 Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu č. RA-SNCA/20180974 s DPH 04.04.2019 Národný bezpečnostný úrad -Slovenská certifikačná autorita Základná škola, Krymská 5, Michalovca Mgr. Milan Trstenič splnomocnenec
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1202