Navigácia

Telesná a športová výchova Predmetová komisia Športové súťaže 2016/2017 ŠŠS - hádzaná dievčatá 2016/2017 Archív - Športové súťaže Archív - ŠŠS hádzaná dievčatá

Telesná a športová výchova

      Úlohou telesnej a športovej výchovy v roku 2016/2017 je:

    - rozvíjať všeobecnú zdatnosť žiakov

    - budovať pozitívny vzťah k športu

    - motivovať žiakov k podaniu čo najlepších výkonov v jednotlivých disciplínach

    - podchytiť menej nadaných žiakov a venovať sa im na hodinách telesnej a športovej výchovy, aby mali pozitývny vzťah k športu

 

      Učivo 5. - 6. ročník

      Atletika

   - osvojiť si terminológiu

   - opísať techniku atletických disciplín

   - poznať pravidlá atletiky na primeranej úrovni

 

      Športová gymnastika

   - poskytnúť žiakom osvojenie pohybových zručností a návykov

   - uplatniť gymnastické názvoslovie

 

      Rytmická gymnastika - žiačky

   - mali primeraný estetický prejav

   - zvládnuť kondičné a koordinačné schopnosti

   - prejaviť pozitívny vzťah a aktívny záujem

 

      Basketbal

   - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

   - osvojiť si poznatky o herných činnostiach

 

      Hádzaná

   - osvojiť si záklané poznatky o herných činnostiach

   - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

 

 Učivo 7. - 9. ročník

      Atletika

   - osvojiť si terminológiu

   - opísať techniku atletických disciplín

   - poznať pravidlá atletiky na primeranej úrovni

  

     Športová gymnastika

   - poskytnúť žiakom osvojenie pohybových zručností a návykov

   - uplatniť gymnastické názvoslovie

 

      Rytmická gymnastika - žiačky

   - mali primeraný estetický prejav

   - zvládnuť kondičné a koordinačné schopnosti

   - prejaviť pozitívny vzťah a aktívny záujem

     

         Basketbal

   - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

   - osvojiť si poznatky o herných činnostiach

   - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu

 

      Hádzaná

   - osvojiť si záklané poznatky o herných činnostiach

   - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti, ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

   - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu

 

       Volejbal

  - poskytnúť žiakom základné herné činnosti jednotlivca

  - dosiahnuť optimálnu úroveň hernej výkonnosti,ktorá umožní hrať zápasy podľa pravidiel

  - vytvoriť pozitívny vzťah ku kolektívnemu športu

  

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234613