Navigácia

Technika Predmetová komisia Pracovné listy V.ročník Pracovné listy VI.ročník Žiacke projekty Žiacky projekt - ŽABKY Žiacky projekt - Lienka Žiacky projekt - Táborovisko

Človek a svet práce

Technika

                                                                                       

      
Predmet technika poskytuje žiakom základné technické poznatky a zručnosti pre každodenný život.


      Svojim obsahom učí žiakov základným technickým zručnostiam. Vychováva ich k tvorivosti, oboznamuje ich s novými technológiami, pomáha usmerňovať žiakov ako vhodne využívať prístupné informácie vo svoj prospech, pričom podporuje ich tvorivé myslenie. Nabáda ich k ochrane a tvorbe životného prostredia.


       Predmet Technika sa vyučuje v časovej dotácií jedna hodina týždenne v piatom, šiestom a ôsmom ročníku.


       Žiaci sa informatívne oboznamujú s rôznymi druhmi materiálov, dostávajú základy rysovania a dozvedia sa o niektorých druhov technológií.

 
      Na materiály sa najprv zameriavajú z pohľadu reciklácie a jeho druhotného využitia. Využívajú svoju fantáziu, tvorivosť, kreativitu a zručnosť na tvorbu žiackych projektov. Nenútenou formou sa kreuje ich vzťah k práci, organizácií práce. Tým,
že využívajú na zhotovenie žiackych výrobkov druhotný materiál /kartón, plasty, drôty/, učia sa šetrne správať k prírode a vymýšľať ako použiť niečo staré na vytvorenie nového.

          Vzdelávací obsah je rozdelený do troch tematických okruhov:

          1. Človek a technika

          2. Grafická komunikácia

          3. Materiály a technológie
 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234563