Navigácia

Svet práce Prírodná záhrada Prírodná záhrada - fotoalbum Spolupráca s MŠ Žiacky projekt - Listovka Žiacky projekt - Kvety z listov Vianočné pečenie 2017

Človek a svet práce

Svet práce

Svet práce

 • predmet vychádza z konkrétnych životných situácií, s ktorými žiaci prichádzajú,  alebo budú prichádzať, do priameho kontaktu pri ľudskej činnosti
 • zameriava  sa na praktické pracovné zručnosti, návyky a doplňuje celé základné vzdelanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti
 • je založený na tvorivej, myšlienkovej spoluúčasti žiakov
 • využíva poznatky žiakov, ktoré získali v prírodovede a biológií
 • vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium

 

        Všetky poznatky,  ktoré získajú na hodinách , si aj samostatne nacvičia prostredníctvom praktických prác. Sú spoluautormi  vyučovacej jednotky, ktorá má  hodinovú dotáciu. Formou zážitkového a projektového učenia, žiakov usmerňujeme a motivujeme pre aktívnu tvorbu a ochranu životného prostredia. Získavajú prvé pestovateľské zručnosti. Vytvárajú si základy pre ďalšie odborné štúdium, ako aj námety pre zmysluplné využívanie voľného času .

 Obsah

Siedmy ročník

Vzdelávací obsah je rozdelený do 4 tematických celkov:

1. Uskladnenie a spracovanie zeleniny

2. Kvetinárstvo

3. Hydroponické pestovanie rastlín

4. Viazačstvo a aranžovanie rastlín

Deviaty ročník

Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:

1. Okrasné záhradníctvo

2. Skalka

3. Trávnik                          

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Krymská 5
  071 01 Michalovce
 • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234615