Navigácia

O predmetoch

Stránky predmetovej komisie Hudobná výchova

O predmetoch

       Poslaním hudobnej výchovy ako výchovno-vzdelávacieho predmetu je vytvárať plnohodnotnú protiváhu k prevažne vzdelávacím , náukovo orientovaným predmetom vyučovania.   
                       
         Hudobná výchova na II. stupni vychádza z úrovne hudobno-estetického rozvoja, ktorú žiaci dosiahli na I. stupni. Nadväzuje na uvedomené  hravé osvojovanie hudby v 1. - 4. ročníku. Postupne vedie žiakov od didaktickej interakčnej hudobnej hry k rozvoju hudobnej predstavivosti, fantázií a tvorivých prístupov k hudbe.

 

Obsah v každom ročníku pozostáva z:            
         
-  Hudobného materiálu - ľudové a umelé piesne, s rôznou tématikou,
z z rôznych regiónov Slovenska, hymnické piesne, skladby a úryvky zo skladieb rôznych druhov a žánrov, slovenské, iných národov, hudobná rozprávka, hudobný príbeh, hudobnodramatická tvorba slovenských a svetových autorov, vokálna a inštrumentálne tvorba, slovenských a svetových autorov, hudba k filmom a rozhlasovým hrám, k športovej produkcií, koncerty opera, opereta, muzikál, revue ,klasický balet, výrazový tanec, kantáta, inonárodná populárna hudba, džezová hudba, drobnosti majstrov. hudobno-dramatické hry a príbehy.

- Sústavy hudobných činností, speváckych, inštrumentálnych, percepčných a hudobno-pohybových, hudobnodramatických a hudobných pojmov vyvodených z hudobného materiálu.

 

       Ciele hudobnej výchovy na II. stupni zdôrazňujú monkognitívnu zložku výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu osobnosti žiaka a kultivovanie jeho citu, porozumenia a solidarity pre ochranu prírody a kultúrnych hodnôt. Dôležitou súčasťou je utváranie vlastných postojov prostredníctvom rozmanitých hudobných činnosti.

  

 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Krymská 5
    071 01 Michalovce
  • +421 566435879

Utorok 11. 12. 2018

Počet návštev: 4234509