• ZŠ Krymska 5 Minibasketbal - Poďakovanie

     • Poďakovanie patrí Zober loptu, nie drogy, n.o. a ZŠ Krymská v Michalovciach, ktorá vytvorila výborné podmienky pre bezproblémový priebeh podujatia.

       

      Výsledky akcie Bav sa basketbalom a neber drogy 2018 v Michalov­ciach

      Basketbalový klub 1.BK Michalovce v spolupráci s neziskovou organizáciou Zober loptu, nie drogy n.o. a mestom Michalovce zorganizovali vo štvrtok 29. novembra 2018 ďalší ročník podujatia pod názvom “Bav sa basketbalom a neber drogy”.

      Do aktivít sa zapojilo 80 detí. Prvú časť tvorili súťaže družstiev na čas v slalome s loptou, bez lopty, podávanie lôpt a nakoniec súťaž v streľbe. Následne odohrala každá škola po 2 basketbalové zápasy na základe náhodného žrebu. Každá súťaž bola bodovaná a následne dostali družstvá body aj za basketbalový zápas. Tento rok bolo podujatie určené pred deti narodené po 1.9.2007 a mladšie.

      V basketbalových zápasoch bolo vidno ešte začiatočnícke prvky a chyby ale aj zápal pre hru a nasadenie. Deti počas zápasov usmerňoval aj kvalifikovaný rozhodca. Školy získali diplomy a účastnícke listy z podujatia. Družstvá na prvých troch miestach sme ohodnotili vecnými cenami a víťazné družstvo si odnieslo trofej. Akcia mala pozitívny priebeh a nielen po športovej stránke splnila svoj cieľ. 

       

      Výsledky basketbalových zápasov:

      Zápas                       Výsledok

      3.ZŠ – 6.ZŠ ´A´             2 : 10

      6.ZŠ ´B´ – 7.ZŠ             0 : 26

      ZŠ Sobrance – 8.ZŠ     0 : 14

      2.ZŠ ´A´ – 5.ZŠ             3 : 8

      3.ZŠ – 7.ZŠ                   0 : 14

      6.ZŠ ´B´ – ZŠ Sobrance 8 : 2

      8.ZŠ – 2.ZŠ                   11 : 0

      6.ZŠ ´A´ – 5.ZŠ              0 : 2

       

      Výsledky jednotlivých discipín:

      Slalom bez lopty: 7.ZŠ, 2.ZŠ, 5.ZŠ, ZŠ Komenského 6 Sobrance, 6.ZŠ ´ B´

      Slalom s loptou: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´ B´, 2.ZŠ, 6.ZŠ ´A´, 8.ZŠ

      Podávanie lôpt: 3.ZŠ, 6.ZŠ ´ B´, 8.ZŠ, 2.ZŠ, 6.ZŠ ´A´

      Streľba: 7.ZŠ, 6.ZŠ ´B´,5.ZŠ, ZŠ Komenského 6 Sobrance

      Širšiu fotogalériu z podujatia nájdte v krátkej dobe na stránke www.1bkmi.sk a na facebooku 1.BK Michalovce.

     • ŠKOLSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     •              Dňa  25.1.2019 sme na našej škole pripravili pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka školské kolo fyzikálnej olympiády.  Najlepší  fyzici ôsmeho a deviateho ročníka sa popasovali s 15 zaujímavými úlohami. Pripravujú sa pod vedením Mgr. Balejčíkovej už od šiesteho ročníka a sú to naozaj žiaci, ktorí sa už úspešne zapojili aj do Archimediády.

      Poradie a možnosť reprezentovať našu školu na okresnom kole si vybojovali nasledovne:

       

      8. ročník- kategória  F

      1. miesto Damián Hric

      2. miesto Miriam Popovičová

      3. miesto Stanislav Drahňovský,  Tomáš Adam

      9. ročník- kategória  E

      1. miesto Peter Gramata

      2. miesto Roman Novák,  David Jacečko

      3. miesto Dávid Hutník

      Víťazom blahoželáme. PK F,SP,T

      Do galérie ŠKOLSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY boli pridané fotografie.

     • Európsky týždeň boja proti drogám 2018/2019

     • Európsky týždeň boja proti drogám pripadá na tretí novembrový týždeň kalendárneho roka. 

      Zámerom ZŠ Krymská 5 bolo upriamiť pozornosť na dôležitosť prevencie užívania drog, a to najmä medzi žiakmi školy.

      Zamestnanci školy počas týždňa realizovali zdravotno-výchovné aktivity na tému prevencie drog. Aktivity boli určené najmä pre žiakov základnej školy.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2018/2019

     • Dňa 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.

       

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.)

      1. miesto: Samuel Šiňanský 7.B

      2. miesto: Martin Macko 7.A

      3. miesto: Terézia Godová 7.A

       

      kat. 1B (8., 9. roč.)

      1. miesto: Lukáš Ďurčák 8.A

      2. miesto: Radovan Kokoš 9.A

      3. miesto: David Jacečko 9.B

       

      Tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, sa zúčastnia okresného kola. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do okresného kola náhradník, t.j. súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v príslušnej kategórii.

     • PASOVANIE PRVÁKOV 22. november 2018

     • Dňa 22. novembra 2018 sa v telocvični našej školy konala

      slávnostná PASOVAČKA PRVÁKOV.

      Naši prváci si pripravili pekný program,  v ktorom ukázali, čo všetko už vedia. Potešiť sa prišli nielen rodičia, ale i starí rodičia a ostatní príbuzní. Programom ich sprevádzali šikovné piatačky. Všetkým zúčastneným ďakujeme.

     • Prírodná záhrada oslávila svoje prvé narodeniny 24.11.2018

     • Darčeky

      Jednoročnej Prírodnej záhrady prišli blahoželať všetci žiaci 5.-9.ročníka a obdarili ju naozaj bohato. Piataci priniesli jablkové gule pre vtáčikov, šiestaci šípkové reťaze, siedmaci zvonkohru, ôsmaci tri vyvýšené záhony a deviataci zasadili krík- čiernu bazu. Všetci, kto sa o ňu, celý rok staral prišiel s nejakým prekvapením.

      Páni školníci s dedkom Hákošom nás ohromili s megakŕmidlom. Patrónka Prírodnej záhrady poslala 500 kusov jarných cibuľovín. Vedenie školy s pánom Ing.Kelemenom kopec hliny. A členovia krúžku EKO upiekli tekvicovú narodeninovú tortu ,s ktorou pohostili hostí. Chutila o to sladšie, lebo bola z vlastnej tohoročnej úrody.

      Takto sme oslávili prvý rok našej Prírodnej záhrady. Želáme si, aby to nebolo naposledy. Nech nás naďalej láka svojím zázračným čarom.

      Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu, po celý rok mysleli , starali sa o ňu a skrášľovali ju.

      Autorka projektu Prírodná záhrada- PaedDr. Luptáková Ľudmila

     • Súťaž iBobor 12. - 16. 11. 2018

     • Súťaž iBobor Medzinárodná výzva na informatiku a počítačové myslenie.

      Súťaž informatický Bobor (Bebras) pre tento školský rok skončila.

      Súťažilo 77 928 žiakov z 979 základných a stredných škôl.

      Veľmi sa tešíme hojnej účasti žiakov našej školy v počte 64, ktorí boli vybraní v školskom kole.

      Usilovne sme pracovali, dobre sa zabavili o čom svedčí 29 získaných diplomov.

      Odkazy na stránku súťaže:            BEBRAS 

       

      Súťažiacim gratulujeme!

      Ing. Henrieta Mikuličková


     • Projekt "Správajme sa ľudsky" - Vianoce pre dôchodcov

     • Do galérie Projekt "Správajme sa ľudsky" - Vianoce pre dôchodcov boli pridané fotografie.

       V rámci medzi predmetových vzťahov Technika a informatika vznikol školský dlhodobý projekt pod názvom „ Správajme sa ľudsky“. Má sa vyskladať z malých žiackych projektov , ktoré prinesie vyučovací proces počas druhého polroka 2018/2019. Prvým štartovacím žiackym projektom „Vianoce pre dôchodcov“ sme tento dlhodobý školský projekt odštartovali. Neverili by ste, s akým zanietením a láskou žiaci pripravovali mini darčeky, ktoré za melódií vianočných kolied darovali 19.12.2018 našim 51 dôchodcom a 5 kuchárkam. Týmto prvým žiackym projektom sme chceli ukázať, že aj v dnešnej dobe moderných technológií musíme rozvíjať cit ľudskosti v našej mladej generácií.

       Učitelia techniky a informatiky

     • Zdravý chrbát 15.november 2018

     • Zdravý chrbátik aktivita pre 1. a 2. ročník

      Dňa 15.11.2018 sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili pod odborným vedením Mgr.A. Jacečkovej z MC Drobec a
      fyzioterapeutky Bc. Ivety Bindzárovej prednášky o správnom držaní tela a  zdravotných cvikoch zameraných na
      odstraňovanie a prevenciu chybného držania tela.

     • Udelenie ocenenia Učiteľ mesiaca

     • Národná organizácia pre elektronickú spoluprácu škôl a prepojenie rôznych európských škôl medzi sebou.

      Ing. Ľubica Sokolíková, manažérka NSS pri ŽU v Žiline,

      poďakovala za peknú a tvorivú prácu v programe

      eTwinning a udelila

      pani učiteľke Mgr. Adriane Danilovičovej

      za projekt  Ted´s Travels

      ocenenie UČITEĽ MESIACA

       

      Fotografie z projektu:

      Počas projektu žiaci sledovali cestovanie dvoch malých plyšových medvedíkov po školách v 10 rôznych štátoch v Európe. Žiaci predstavovali seba, našu školu, Michalovce, slovenské zvyky, tradície a typické slovenské jedlá. Zoznámili sa so životom a  kultúrnym dedičstvom rôznych národov a komunikovali so žiakmi v Anglicku, Francúzsku, Španielsku, Turecku, Poľsku, Taliansku, Grécku, Fínsku a v Bulharsku v anglickom jazyku. Počas projektu sa naučili pracovať s rôznymi modernými informačnými a komunikačnými technológiami ako Google docs  a Microsoft Office na vytváranie dokumentov, kuchárskej knihy a prezentácií, Smilebox na vytváranie videí a Padlet na prezentovanie svojich názorov a fotiek.