• Matematická olympiáda - okresné kolo - 68. ročník

     • Dňa 30.1.2019 sa v priestoroch ZŠ Okružná 17 Michalovce uskutočnil 68. ročník okresného kola Matematickej olympiády v kategóriách Z5 a Z9. 

      Našu školu v kat. Z9 reprezentoval žiak Peter Gramata z IX.A triedy, ktorý získal 2. miesto.

      Blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

     • Okresné kolo v basketbale dievčat - šk.r. 2018/2019

     • Dňa 5.2.2019 sa v MŠH v Michalovciach uskutočnil záverečný turnaj v basketbale žiačok ZŠ o majstra okresu. Organizátorom bola ZŠ P.Horova a mesto Michalovce. Zúčastnili sa školy : ZŠ P.Horova/8.ZŠ/, ZŠ Okružná 17/6.ZŠ/, ZŠ Školská 2/5.ZŠ/, ZŠ Krymská/7.ZŠ/.

      Hralo sa systémom každý s každým. Výsledky jednotlivých zápasov:

      1. VI.-VIII. 20:4 /18:2/

      2. VII.-V. 20:19 /2:6/ ,/14:14/,/16:16/ po dvojnásobnom predĺžení

      3. VII.-VIII. 13:11 /7:5/

      4. VI.-V. 20:1 /18:0/

      5. V.-VIII. 24:8 /14:4/

      6. VI.-VII. 27:8 /18:0/

      Strelkyne za jednotlivé družstvá:

      VI.ZŠ - Racová a Dušková po 22 b., Čižmárová 11 b., Dynisová 8 b., Ožvatová 4 b.

      VII. ZŠ- Pristašová 10 b., Ondo-Eštoková 8 b., Bobošová a Vajanská po 4 b., Tran Vanová 3 b., Berešová a Martonová po 2 b.

      V. ZŠ- Šestáková L. 23 b., Nemcová 8 b., Nováková 5 b., Wojtovičová 3 b., Žofčákova 2 b., Hamorská 1 b.

      VIII.ZŠ- Ondová 12 b., Petrová 4 b., Balogová a Sabovčíková po 2 b..

      Celkové poradie :

      1. VI.ZŠ

      2. VII.ZŠ

      3. V.ZŠ

      4.VIII.ZŠ

      Víťazom sa stáva ZŠ Okružná 17, ktorá ako víťaz okresného kola postúpila na Krajské kolo do Spišskej Novej Vsi dňa 27. februára 2019.

      Víťazom blahoželáme.

     • ŠKOLSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY

     • Dňa  25.1.2019 sme na našej škole pripravili pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka školské kolo fyzikálnej olympiády.  Najlepší  fyzici ôsmeho a deviateho ročníka sa popasovali s 15 zaujímavými úlohami. Pripravujú sa pod vedením Mgr. Balejčíkovej už od šiesteho ročníka a sú to naozaj žiaci, ktorí sa už úspešne zapojili aj do Archimediády. 

       

      Poradie a možnosť reprezentovať našu školu na okresnom kole si vybojovali nasledovne:

      8. ročník- kategória  F    1. miesto Damián Hric, 2. miesto Miriam Popovičová, 3. miesto Stanislav Drahňovský,  Tomáš Adam

      9. ročník- kategória  E    1. miesto Peter Gramata, 2. miesto Roman Novák,  David Jacečko, 3. miesto Dávid Hutník

      Víťazom blahoželáme. PK F,SP,T

      Do galérie ŠKOLSKÉ KOLO FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY boli pridané fotografie.

    • Projekt "Správajme sa ľudsky"
     • Projekt "Správajme sa ľudsky"

     • Pre piatakov to bol prvý na druhom stupni. Len nedávno si zasadli do piatackých lavíc a začali ďalšiu etapu v vzdelávaní. Pribudli im nové predmety, noví učitelia, spolužiaci a kopec nových povinností. Za polroka práce im niektoré predmety prirástli k srdcu a technika, patrí medzi ich nové, obľúbené predmety. Naposledy sa na hodinách techniky celý mesiac učili šiť . Ihla a nožnice, to boli  ich prvé pracovné nástroje.

      Zvládli to výborne a vytvorili malé žiacke projekty – Srdiečka.  Týmito malými srdiečkami  na znak úcty a vďaky na konci prvého polroka obdarili všetkých, ktorí im pomohli toto náročné obdobie prekonať. Aj takto, možno ukázať svoju lásku a vďaku. Svojimi srdiečkami sa zapojili do školského projektu “Správajme sa ľudsky“.

       Vedúca PK T,F,SV

      Do galérie Projekt "Správajme sa ľudsky" boli pridané fotografie.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku 2018/2019

     • Dňa 20.11.2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

      kat. 1A (5., 6., 7. roč.) 1. miesto: Samuel Šiňanský 7.B

          2. miesto: Martin Macko 7.A

          3. miesto: Terézia Godová 7.A

      kat. 1B (8., 9. roč.)  1. miesto: Lukáš Ďurčák 8.A

          2. miesto: Radovan Kokoš 9.A

          3. miesto: David Jacečko 9.B

      Tí žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, sa zúčastnia okresného kola. V prípade odôvodnenej neúčasti víťaza postupuje do okresného kola náhradník, t.j. súťažiaci, ktorý sa umiestnil na 2. mieste v príslušnej kategórii.

        

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Dňa 16.1.2019 sa na Základnej škole T. J. Moussona Michalovce uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku.

      Našu školu reprezentovali v kategórii 1A –Samuel Šiňanský (VII.B), ktorý sa umiestnil na 13. mieste a v kategórii 1B –Lukáš Ďurčák (VIII.A), ktorý sa umiestnil na 11. mieste.

     • Exkurzia - Slovenské technické múzeum

     • Dňa 19.12.2018 žiaci 9. ročníka navštívili vedecko - technické centrum Slovenského technického múzea v Košiciach, kde si prezreli a vyskúšali moderné fyzikálne interaktívne exponáty. Samostatne a voľne si mohli odskúšať rôzne hlavolamy a pozorovať fyzikálne javy. 120 interaktívnych exponátov prezentovalo zábavno-náučnou formou základy vedy a techniky.

     • Školské kolo Geografickej olympiády 14.12.2018

     • Školské kolo geografickej olympiády 5. ročník 14.12.2018

      Dňa 14.12.2018 naši piataci súťažili v školskom kole Geografickej olympiády.

      Výsledky:

      1. miesto Kristína Vargová 5.B

      2. miesto Vanessa Kudelásová 5.B

      3. miesto Nikolas Novák 5.A

      Víťazom blahoželáme!

     • Súťaž ANJEL VIANOC 6.12.2018

     • Vážení učitelia, milí žiaci!

      6. decembra 2018 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže ANJEL VIANOC v Tatranskej galérii v Poprade.

      Žiačka našej školy

      Timea Jakubiková  - získala 3. miesto 

      a žiačky

      Liana Mechírová a Simona Reichelová

      získali ceny za kolekciu prác "Anjelik zo svietielkom".

      Dievčatám blahoželáme k úspechu a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Škôlkári v školskej knižnici

     • A je tu opäť ten nádherný vianočný čas... Čas, na ktorý sa tešia veľkí i malí.

      V našej knižnici sme preto privítali deti z Materskej školy Leningradská, aby sme im pripravili vianočné posedenie spojené s čítaním vianočného príbehu: Nezbedný vianočný anjelik.

      Po prečítaní príbehu deti plnili rôzne úlohy a zdobili papierové medovníčky. Medovníčkami sme skrášlili vianočný stromček, pri ktorom si deti zaspievali a zatancovali. Na záver sme si všetci popriali Krásne Vianoce a šťastný Nový rok 2019.

      Ďakujem pani učiteľke Vodhanelovej a žiačke Nine Jacečkovej, ktoré pomohli pri organizácii tohto milého stretnutia.

      Mgr. Alena Čičáková