• Fyzikálna olympiáda kategórie G - Archimediáda

     • Žiaci siedmych ročníkov okresu Michalovce a Sobrance si zmerali sily v okresnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie G -  ,,Archimediády“, ktorá sa konala 23.05.2019 v priestoroch našej školy. Na tejto súťaži nás úspešne reprezentovali:

      • Sofia Straková 7.A – 3. miesto
      • Leonard Tomčák 7.B 6.miesto

      Srdečne blahoželáme k dosiahnutému úspechu.

                                                    Mgr. Eva Balejčíková – predseda

       

      Do galérie Archimediáda 2019 boli pridané fotografie.

      Na Archimediádu sa tešia všetci

       

                       Prečo k nám chodia radi nielen žiaci, ale aj učitelia ?

      Odpoveď netreba dlho hľadať. Je o nich dobre postarané. Žiaci súťažia a doprovod má rôzne aktivity, ktoré im naše PK vie pripraviť.

                        Čím sme ich prekvapili naposledy ?

      Spomienkami- Kolegovia sa vrátili do obdobia detstva a na chvíľu sa stali žiakmi. Kto bol učiteľ?  No, predsa vedúca PK.

                      Forma blokového vyučovania je málo využívaná, ale s kombináciou so zážitkovou metódou má svoj význam a oplatí sa ju používať.

                      Tak teraz konkrétne. Kolegovia po výzve ,“Chcete sa vrátiť do školských lavíc ? „, chvíľu váhali, ale potom súhlasili.

                       Rozdelili sa na skupiny a zahrali sa hru na povolania. Prvá skupina piekla bublaninu z rebarbory. Druhá pripravovala bylinkový čaj z mäty, medovky, šalvie. Všetky rastlinné suroviny nazbierali v našej Prírodnej záhrade. Tretia skupina zdolávala elektrotechniku, kde si mali možnosť vyskúšať dva druhy elektro stavebníc. Testovali výrobok. A posledná skupina sa vrátila do piateho ročníka a učila sa háčkovať.

                  Čo myslíte, mala táto ukážka nášho PK nejaký zmysel a význam ? Ak nie pre dospelých, tak pre žiakov, ktorí asistovali a pomáhali s touto akciou, určite.

              „   Aké je to krásne, byť na chvíľu znova žiakom na vašej škole“ - takýto záver urobili kolegovia

                  Ďakujeme všetkým účastníkom tejto súťaže- žiakom a kolegom.

       

      Vedúca PK F-T-SVP         PaedDr. Luptáková L. 

     • Biologická olympiáda

     • Dňa 16. mája 2019  naša škola organizovala okresné kolo biologickej olympiády, kategórie F pod názvom -  Rastliny a zvieratá našich lesov. Žiaci 4. a 5. ročníka súťažili v 5 členných družstvách. 

      Družstvo  našich žiakov 4. ročníka  - Múdre sovičky a družstvo žiakov 5. ročníka -  Rybky získali 1. miesto v okrese.

      Srdečne blahoželáme.

     • Exkurzia do hvezdárne v Michalovciach

     • Európske solárne dni predstavujú príležitosť dozvedieť sa mnohé nové informácie o výhodách solárnej energie.

      Dňa 17. 05. sa žiaci 8. ročníka našej školy zúčastnili zaujímavej exkurzie vo hvezdárni v Michalovciach. Dozvedeli sa nielen o Slnku, ale aj o alternatívnych zdrojoch energie a ich výhodách. Obohatením exkurzie bola aj praktická časť a ukážky pokusov alternatívneho zdroja energie - vodíka. 

      Exkurzia bola veľmi poučná a žiakom sa páčila. 

     • Projekt "MOJA MAMA"

     • Žiaci prvého ročníka pracovali celý školský rok na projekte MOJA MAMA... Vyvrcholenie sa uskutočnilo 17.mája spoločným posedením spojeným s kultúrnym programom a pohostením. 

      Do galérie Projekt "MOJA MAMA" boli pridané fotografie.

     • Shakespearov deň 29.4.2019

     • Dňa 29.04.2019 sa uskutočnila prehliadka vlastnej  tvorby, prednesu poézie a prózy a divadelných predstavení v anglickom jazyku na počesť anglického dramatika W. Shakespeara.

       

      Našu školu reprezentovali:

      Prednes poézie a prózy:

      Radovan Kokoš - IX.A - 2. kategória - 1. miesto

      Miriam Popovičová - VIII.A - vlastná tvorba - 1. miesto

      Paula Marcinová - V.B - vlastná tvorba - cena poroty

      Blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      Do galérie Shakespeare deň 29.4.2019 boli pridané fotografie.

     • Pytagoriáda 40. ročník šk. r. 2018/2019 - Okresné kolo

     • Nový úspech našej školy:

      Sofia Straková: 3. miesto
      Miriam Popovičová: 6. miesto

      Súťaž: Pytagoriáda 40. ročník šk. r. 2018/2019
      Kolo: Okresné kolo

      Gratulujeme!

     • Chodník zdravia - Zažite prírodu cez chodidlá

     • V prírodnej záhrade pribudol „Chodník plný zdravia“. Striedajú sa na ňom rozličné materiály: kôra, drevené polienka, slama, piesok a kamene rôzneho tvaru. Chodník tvaru šesťuholníka poskytuje aj vôňu rôznych liečivých bylín.

      Vyzujte si topánky a naboso sa poprechádzajte. Keď si dáte na relaxačnom chodníku jedno- dve kolečká môžete si oddýchnuť pri napájadle.

      Chodník je akousi prírodno-reflexnou masážou chodidiel. Pomáha proti stresu, bolestiam krížom, ochoreniam žíl a pri prechladnutí.

      Do galérie Chodník zdravia boli pridané fotografie.

     • Projekt: “Správajme sa ľudsky“ LAVIČKY

     • Veľmi preferované slovo v dennom živote. Čo však znamená v ľudskej spoločnosti? Posúďte sami.

      Na hodinách techniky, ktoré nie sú v klasických triedach , ale v odborných učebniach a vonku, kde výuka spočíva v prevažnej miere z praktickej činnosti, sa to slovo stáva realitou.

      A aká je na našej škole na hodinách techniky ?

      Myslíme si, že dobrá. Verte, alebo neverte, všetci žiaci šiesteho ročníka sa v tomto predmete ako keby našli. Na hodinách sa pri všetkých činnostiach aktívne zapájajú a takto vytvárajú ucelený celok. Bez predsudkov varia, pečú, háčkujú, pília, sadia, maľujú .Učia sa správať k sebe ľudsky, tolerantne, slušne. Výsledok? Natreli lavičky pre menších spolužiakov na chodby 1. - 4. ročníka. Ale najviac sa cení, že pracovali aj počas svojho voľna.

      Vedúca PK F,SV,T

      Do galérie Projekt: “Správajme sa ľudsky“ LAVIČKY boli pridané fotografie.

     • Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník - školské kolo

     • Dňa 07.05.2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku pre 1. - 4. ročník. V troch kategóriách súťažilo 15 žiakov a umiestnili sa následovne.

      Kategória 1. - 2. ročník:

      1. miesto: M. Dzvoník - II.B

      2. miesto: E. Ondrušová - II.B

      3. miesto: M. Popadič - II.A

      Kategória 3. - 4. ročník:

      1. miesto: M. Majerová - III.B

      2. miesto: T. Laškoty - IV.B

      3. miesto: M. Čeklovský - IV.A a V. Petrášová - 3.B

      Kategória cudzojazyčná:

      1. miesto: V. Kozárová - IV.B

      2. miesto: H. Le Doan - III.B

      Do mestského kola postupujú víťazi v jednotlivých kategóriach. Blahoželáme a želáme veľa úspechov!  


      Do galérie Olympiáda v anglickom jazyku 1. - 4. ročník - školské kolo boli pridané fotografie.